Muziek en Kerst staan op gespannen voet met elkaar in mijn hoofd. Kerstviering is een traditie met mee geëvolueerde rituelen en gewoontes. Klassieke zang van koren die zingen over het lot van de mensheid. Zwaar, melancholisch en doen mij somberen...

Schuilen. Een mooi woord voor tijdelijk even geen last willen hebben van de omstandigheden waarin je verkeert. Veelal gaat het om regen. Een paraplu als schuilplek welke met mij mee loopt. Gestreepte winkelluifels die uitnodigen om te schuilen tegen de regen....

De maatregelen tijdens deze corona epidemie hebben wel wat weg van de maatregelen van de vogelgriep. Kippen in het hok en geen vrije uitloop. Nou hebben kippen geen recht op zelfbeschikking op een enkeling na die bij toeval er vandoor is...