Muziek en Kerst staan op gespannen voet met elkaar in mijn hoofd. Kerstviering is een traditie met mee geëvolueerde rituelen en gewoontes. Klassieke zang van koren die zingen over het lot van de mensheid. Zwaar, melancholisch en doen mij somberen...

Schuilen. Een mooi woord voor tijdelijk even geen last willen hebben van de omstandigheden waarin je verkeert. Veelal gaat het om regen. Een paraplu als schuilplek welke met mij mee loopt. Gestreepte winkelluifels die uitnodigen om te schuilen tegen de regen....

De maatregelen tijdens deze corona epidemie hebben wel wat weg van de maatregelen van de vogelgriep. Kippen in het hok en geen vrije uitloop. Nou hebben kippen geen recht op zelfbeschikking op een enkeling na die bij toeval er vandoor is...

Geachte bankdirectie, U deugt niet. Banken zijn hoekstenen van de samenleving. Vertrouwen is zo vanzelfsprekend, dat spaargeld aan u wordt overgemaakt en hypotheken bij u worden afgesloten. Alles in de veronderstelling dat er op een zorgvuldige en rechtvaardige wijze met ons en...

Het doet mij zeer, afscheid nemen van Helena. Toen ik achttien jaar was kon ik al heimelijk naar haar kijken. Ongrijpbaar en ongenaakbaar kon ze voor me liggen, wetend van haar ranke vormen en mooie heupen. Negen jaar geleden vatte ik...

Een oude en demente bewoner is weerloos en vol met vragen. Vragen over haar geschiedenis, wie zij is en aan wie zij haar liefde en zorg heeft gegeven, wat zij aan het doen is, waarom ze moet eten en slapen? De...