Welkom.
Kijk gerust 
even rond.

Introductie

Sinds 1979 werk ik in de gezondheidszorg. Eerst als fysiotherapeut, met als specialisatie haptonomie en haptotherapie. Inmiddels als consulent, coach of interimmanager in de verstandelijke gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg, met als specialisatie het bieden van ondersteuning bij vastgelopen situaties en ethische dilemma’s. Individuele coachtrajecten zijn vooral gerelateerd aan zingevingsvragen, zowel in privé als op het werk.

Werkzaamheden

Consultatie bejegening in de zorg

 

Consultatie relatie cliënt en begeleider

 

Voorzitten van moreel beraad

 

Trainen van zorgmedewerkers in moreel besef

 

Individuele coaching

 

Interimmanagement

We staan even stil. Dat is een hele vooruitgang.

Werkwijze

De consultaties en coachtrajecten hebben een reflectief karakter. Daarbij staat het eigen functioneren en de wederkerigheid daarvan in relatie tot de ander centraal. Waar nodig werk ik nauw samen met een gedragswetenschapper, arts-filosoof, intervisiebegeleider, cultureel antropoloog en organisatiecultuurdeskundige. Bij alle opdrachten vormen integriteit, respect, een luisterende houding en een andere kijk de grondslag voor onze professionele betrokkenheid.

Elke verandering begint met een ander manier van kijken

Gedachte

Als ik goed redeneer betekent dit nog niet dat ik weet wat goed is voor mij. Echter, ook als ik niet goed kan redeneren, kan ik in feitelijk gedrag tonen besef te hebben van de emotionele strekking en praktische eisen die inherent zijn aan een bepaalde beslissing en de gevolgen er van.

Referenties

Aveleijn SDT, Borne
Zorg, ondersteuning, behandeling en advies voor cliënten met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid.
 
CCE Noord Oost, Zwolle
Expertisecentrum voor ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking.
 
Hagro’s Enschede
Regionale huisartsenzorg.
 
InteraktContour, Nunspeet
Gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel.
 
Livio
Zorg aan huis, verpleeghuiszorg en reguliere zorg in beschermde woonvormen.

 

 

Van der Molen Beveiliging, Enschede
Specialist in beveiliging, cameratoezicht, inbraakdetectie en toegangscontrole.
 
Philadelphia, Amersfoort 
Ondersteuning van cliënten met een beperking om ze te helpen het beste uit zichzelf te halen.
 
Plastiforma, Enschede
Kunststof verpakkingen en producten.
 
De Twentse Zorgcentra, Enschede
Aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.
 
Vumc, Amsterdam 
Een van de acht universitair medische centra in Nederland.
 
Wegter BV, Hengelo 
Concepten voor tafel en keuken

Heb je een vraag?

 Neem gerust contact met me op.